O nás

Centrum pro rodinu Veselá beruška je spolek, který založila skupina matek na rodičovské dovolené v dubnu 2009. Jeho posláním je posilovat svou činností prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy dítěte. Cílem naší činnosti je poskytovat občanům Černé Hory a okolí prostor pro vzájemné setkávání členů a návštěvníků, komunikaci, výměnu zkušeností, hru a vzdělávání dětí, vzdělávání dospělých, kulturu, výchovu k respektování a ochraně životního prostředí, svépomocné služby a další činnosti. V současnosti se centrum vyvinulo do rozměrů komunitní skupiny se širokou nabídkou programů péče o rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Od roku 2011 nabízí také kroužky pro děti školního věku.

Také díky dobré spolupráci s městysem disponuje Beruška nadstandardními, kvalitně vybavenými prostory pro hru, krátkodobý pobyt dětí, tvořivou a pohybovou činnost, ale také pro vzdělávání, oddych a relaxaci. Centrum je nízkoprahové, jeho dveře jsou otevřeny všem bez rozdílu věku, pohlaví nebo rodinné situace.

Jsme členy Sítě mateřských center a nositeli titulu "Společnost přátelská rodině".  Městys Černá Hora je i díky našemu přispění držitelem celostátního ocenění "Obec přátelská rodině 2011".

 

Financování CPR Veselá beruška

Centrum pro rodinu Veselá beruška je nezisková organizace. Celý provoz, vybavení a programy Berušky jsou financovány z projektů a darů. Každý rok píšeme projekty o finanční podporu adresované městysi Černá Hora, Jihomoravskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí, nadacím atd. Naší snahou je také zvyšovat podíl samofinancování z vlastních zdrojů (kurzovné, dobrovolné příspěvky atd.)

 

Lidé v CPR Veselá beruška

Nejdůležitějšími lidmi jsou naši návštěvníci - děti a jejich rodiče. Programy pro děti a rodiče, tradiční i příležitostné akce zajišťují kromě členek výboru a spolku také aktivní rodiče. A to vedením kroužků (viz Lektoři z našich řad) nebo pomocí s organizací akcí, zajištěním občerstvení, úklidem atd. Všichni dobrovolníci odvádějí velký kus práce bez nároku na honorář.

Statutárním orgánem centra je Výbor, která sestává z pěti členů. Ti jsou voleni každoročně na výroční členské schůzi. Jedná se o dobrovolnické funkce. Výbor organizuje, zařizuje, rozhoduje a kontroluje veškerou práci centra. 

 

Členky výboru od 2.6.2020:

Mgr. Jana Širůčková

předsedkyně výboru

 

tel: 733 778 449 

email: cprberuska@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Andrea Kubíčková

členka výboru
tel. 777 450 069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Marika Měšťanová

členka výboru
tel. 774 341 048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Klára Kopřivová  

členka výboru
tel. 608 330 520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Eliška Kašparidesová

členka výboru      
tel. 730 973 449
    

 

 

 

Ing. Lenka Boháčová Štoudková                                            

Tel.: 776 559 964

  • členka rady

 


NAŠE MEDAILONKY!!! :)