Lektoři z našich řad

Mgr. Klára Bílková
Tel.: 732 305 088
email.: Klarca.Bacova@seznam.cz

Vystudovala jsem Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor Veterinární hygiena a ekologie. Jsem maminkou dvou holčiček Elišky a Štěpánky. Práci s dětmi jsem se věnovala již před mateřskou dovolenou. Jezdila jsem pravidelně na dětské letní tábory jako vedoucí oddílu. Do rodinného centra Veselá beruška chodíme s dcerkami již od 7 týdnů a jsem ze cvičení s dětmi i ze všech aktivit Berušky nadšená. Je krásné vidět rozzářené dětské oči a slyšet dětský smích. Proto jsem se s radostí aktivně zapojila do činnosti centra. Absolvovala jsem kurzy Metodika cvičení rodičů s dětmi, Pohybové hry pro kojence a batolata v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně. Dále kurz SM systému v centru IMZADI v Brně. V Berušce vedu cvičení pro maminky s kočárky Máma v kondici. S dětmi cvičím v kroužku MOTÝLCI (od 1 roku do 2 let) a dále vedu cvičení SM systém pro dospělé.

 
 
Mgr. Marie Domská
email.: marie.domska@gmail.com

Celý můj život se vždy točil kolem hudby. Na ZUŠ jsem studovala hru na akordeon (10 let), klarinet (1 rok), saxofon (3 roky), klavír (1 rok) a zpěv (8 let). Hru na klavír jsem se dále učila na vysoké škole a soukromě 5 let. Jako samouk jsem se naučila hrát na flétnu sopránovou i altovou, kytaru a klávesy. Navštěvovala jsem také dramatický kroužek. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství pro střední školy - obor český jazyk a literatura a hudební výchova. Během studia jsem se věnovala práci s dětmi a vedení hudebních kroužků:hra na flétnu, kytaru, klávesy. Působila jsem také 2 roky v hudební škole Yamaha, kde jsem vedla kroužky flétna, kytara, zpěv. V současné době učím na střední škole anglický jazyk, který jsem si dostudovala v rámci celoživotního vzdelávání na Masarykově univerzitě. Mám čtyřletou dceru. Ve volném čase se věnuji hudbě, ručním a tvořivým pracem, anglickému jazyku a četbě fantasy literatury. V rodinném centru Veselá beruška jsem vedla a vedu kroužky pro děti i dospělé Doprovodná kytara a Angličtina pro děti. 

 
Jana Kolaříková
email.: jahnynka@seznam.cz

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Výchovná a humanitární činnost. Za dobu svého studia jsem absolvovala plavecký, lyžařský a turistický kurz. Dále mi byla umožněna praxe v následujících zařízeních: mateřská škola, základní škola – družina, speciální a praktická škola, mateřská škola při nemocnici. Po studiu jsem pracovala na základní škole – družina, zástupy učitelů. Absolvovala jsem kurz Metodika cvičení rodičů s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně. Ve svém volném čase se věnuji svým dvěma dcerám. Ráda chodím do přírody, fotím a věnuji se tvoření (malování na trička, scrapbook…). V Berušce působím jako lektorka Barvičky.

 
 
Veronika Zachovalová
email.: veronikaduf@seznam.cz

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu strojní v Kuřimi. Po studiu jsem pracovala jako mzdová účetní. Ve svém volném čase jsem pomáhala dobrovolným hasičům v Kuřimi při organizaci dětských akcí a jezdila jsem na tábory jako pomocná vedoucí. Jsem maminkou dvou dětí Toníka a Aničky. Do Berušky jsem začala chodit se synem na cvičení rodičů s dětmi a protože se nám tam moc líbilo, stala jsem se i její členkou. Absolvovala jsem kurz Metodika cvičení rodičů s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně. Práce s dětmi mě moc baví a inspiruje. V Berušce působím druhým rokem jako lektorka Beruščina domečku a lektorka Barvičky.

 

 
Eva Novotná
email.:  eva.bilkova.novotna@gmail.com 
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity obor Český jazyk a literatura a Hudební výchova. Jsem maminkou dvou dětí – Honzíka a Jakuba. Ráda čtu, zpívám, poslouchám hudbu a sleduji zajímavé filmy.
Před mateřskou dovolenou jsem učila na základní škole, takže práce s dětmi byla mým každodenním úkolem. Na škole jsem vedla hudební kroužek, kde jsme s dětmi zpívali a hráli na nástroje.
Sama hraji od dětství na klavír a při studiu na vysoké škole jsem se naučila i základy hry na flétnu.
Od února povedu v Berušce společně s Mili Májskou kroužek nazvaný Dramaťáček. Chceme, aby se zaměřil na pohybové, rytmické a pěvecké dovednosti malých dětí ve věku 5 – 7 let.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity obor Český jazyk a literatura a Hudební výchova. Jsem maminkou dvou dětí – Honzíka a Jakuba. Ráda čtu, zpívám, poslouchám hudbu a sleduji zajímavé filmy. Před mateřskou dovolenou jsem učila na základní škole, takže práce s dětmi byla mým každodenním úkolem. Na škole jsem vedla hudební kroužek, kde jsme s dětmi zpívali a hráli na nástroje. Sama hraji od dětství na klavír a při studiu na vysoké škole jsem se naučila i základy hry na flétnu. Od února povedu v Berušce společně s Mili Májskou kroužek nazvaný Dramaťáček. Chceme, aby se zaměřil na pohybové, rytmické a pěvecké dovednosti malých dětí ve věku 5 – 7 let.

 

Milada Májská

Vystudovala jsem VUT v Brně, fakultu chemickou, obor chemie a technologie ochrany životního prostředí a fakultu sportovních studií obor regenerace a výživa ve sportu. V rámci své práce se specializuji na udržitelný rozvoj a posuzování záměrů a koncepcí na životní prostředí. Volný čas trávím ráda v přírodě. Mám ráda turistiku, zejména vysokohorskou, v zimně skialpinismus a  celoročně pak tanec. Věnovala jsem se též hře na kytaru a celoživotně se věnuji dalšímu vzdělávání. Do Černé Hory jsme se přestěhovali krátce před narozením dcery Zuzanky, která teď naplňuje můj život. Díky ní a entuziasmu maminek kolem Berušky, jsem se zapojila do činnosti centra. Na začátku roku 2017 jsem absolvovala kurz Metodika pohybových her s kojenci a batolaty v Centru pro rodinu a sociální péči. V Berušce vedu kurzy Cvičení s miminky od 3 měsíců do jednoho roku a Dramaťáček pro děti od 4 do 7 let. Od září 2017 jsem se stala i lektorkou Domečku. S dcerou chodím do Berušky od jejich 3 měsíců a těším se, že Berušku budu navštěvovat i s druhou dcerou.

Sabina Šimčáková

Veronika Šmerdová
email.: werusmeru@gmail.com

Studuji Fakultu výtvarného umění v ateliéru Environment, jehož náplní je konceptuální tvorba. Zabývám se tradičními technikami, jako je například kresba, tvorba objektu z papíru, dřeva,polystyrenu, plexiskla apod. Věnuji se i moderním technologiím jako je animace, video, fotografie, grafika. Ve svém volném čase se věnuji horolezectví, lyžování, snowboardingu, zpěvu v kapele. Praxi s dětmi jsem získala jako vedoucí na mnoha táborech a učení lyžování na horách. V Berušce vedu Tvořivou dílnu. V kroužku rozvíjím manuální tvořivost a schopnost vymýšlet vlastní návrhy. Jde mi o to, aby se děti naučili samostatně udělat své výtvory od základu. Věnujemese různým technikám a materiálům, aby děti získaly přehled o možnostech tvoření.