BERUŠČIN DOMEČEK

Určeno pro děti, které už zvládnou strávit nějaký čas bez rodičů ve skupince vrstevníků (zpravidla od 2 let).

 

Našim cílem je pomoci dětem pozvolna a bez stresu přejít z domácího prostředí mezi vrstevníky. Dětský kolektiv je pro dítě okolo dvou let velmi inspirující a potřebný. Pomáhá mu poznávat svět, dává mu prostor uplatnit své dosavadní zkušenosti a získávat nové. Dítě se zde učí komunikovat s dalšími dětmi, prosadit se, ale i přizpůsobit se ostatním.

Sekundárním cílem je umožnit rodičům umístit dítě do zařízení, kde o ně bude postaráno po dobu, kterou potřebují např. k vyřizování nejrůznějších záležitostí.

Děti, které přijímáme do Domečku, musí být schopné zvládnout pobyt bez doprovodu rodiče (zpočátku umožňujeme adaptační režim) a mít základní sociální a výchovné předpoklady pro pobyt v kolektivu dětí. CPR Veselá beruška si vyhrazuje právo nepřijmout děti, které tuto podmínku nebudou splňovat.

V pravidelných činnostech se zaměřujeme na rozvoj smyslového vnímání, orientace, řeči, paměti, hrubé i jemné motoriky, a jejich vzájemné koordinace.

 

Pravidelně se opakující činnosti zahrnují:

- zpěv a recitaci (vybíráme z tvorby našich předních autorů pro děti, z lidové tvorby, i z publikací zaměřených na rozvoj řeči)

- pohybové aktivity (cvičení, tanečky)

- tvořivé činnosti (výroba jednoduchých dekorací, ale také nácvik správného držení tužky, stříhání, lepení, malování štětcem)

Děti jsou zařazeny do skupiny s počtem max. 12 dětí, kterou vedou 2 zkušené lektorky.

 

Ctíme respektující výchovu.

 

Dopolední  režim (časy jsou orientační)

8:00-8:45             Příchod dětí, hry dle výběru dětí, individuální práce s dětmi

8:45-9:15             Přivítání, ranní kruh, skupinová práce s dětmi (povídání, básničky, písničky)

9:15-9:45             Pohybové hry, cvičení, tanečky

9:45-10:15           Hygiena, svačina

10:15-11:00         Výtvarná, tvořivá činnost

11:00-11:45         Pobyt venku (hřiště, procházka, venkovní hry)

11:45-12:00         Odchod dětí

 

Po příchodu dětí (do 8:45 hod) pomohou rodiče s jejich převlékáním a přezouváním a uloží náhradní oblečení dítěte a svačinu do označeného košíku. Rodič předá dítě přímo lektorce.

Od 11:45 do 12:00 si mohou rodiče dítě vyzvednout. Prosíme o dodržení doby odchodu. Odlišné termíny příchodů a odchodů je nutné dohodnout předem s lektorkami.

 

V případě opakovaných pozdních vyzvednutí dítěte bude rodiči naúčtována hodinová sazba lektorky.

 

S sebou děti potřebují:

 

Na oblečení: pohodlné oblečení pro pobyt v herně a cvičebně, přezůvky, náhradní oblečení v tašce, zástěrku nebo bryndák k jídlu (pokud je to nutné), kapesníky, příp. pleny a vlhčené ubrousky.

 

K jídlu: svačinku dle uvážení rodičů, nápoj, případně oběd.

 

Cena domečku:

 

Cena za dlouhodobý vstup (tzn. pravidelný) pro obyvatelé Černé Hory: 200 Kč / den (50 Kč/hod.); cena pro ostatní: 220 Kč / den (55 Kč/ hod.).
Za jednorázový vstup: 250 Kč / den (62,50 Kč/hod.).

 

Dítě se přihlašuje na celý měsíc, lze domluvit jen některé dny v týdnu, kdy bude dítě Domeček navštěvovat . Přihlášení je na dopoledne (4 hod.), nelze přihlásit dítě jen např. na 2 hodiny. V případě volné kapacity lze dítě přihlásit i jednorázově.

 

Platba:

 

Účast v dalším měsíci je nutné lektorce nahlásit do 25. dne předchozího měsíce. Prodlužování nahlášení docházky není automatické, vždy je nutné čekat na potvrzení o přijetí. Úhrada „domečkovného“ se platí na začátku každého měsíce předem za celý měsíc dle nahlášené docházky dítěte a to do 5tého dne (např. květen se platí do 5.5.,červen do 5.6. apod.). Platba může proběhnout v hotovosti nebo převodem na účet č. 2900591191/2010, Fio banka, a.s., do zprávy pro příjemce je nutné uvézt „Beruščin domeček + jméno dítěte + měsíc“, na který je „domečkovné“ hrazeno“

„Domečkovné“ nelze vrátit, v případě dlouhodobé nemoci je možná individuální domluva na převod hodin do dalších měsíců.

Beruščin domeček může navštěvovat pouze zdravé dítě. Jakoukoliv změnu ve zdravotním stavu oznamte vedoucí Beruščina domečku. CPR Veselá beruška si vyhrazuje právo nemocné dítě do Beruščina domečku nepřijmout.

 

Přihlášky:

Přihlášky přijímáme na e-mailu: domecekberuska@gmail.com nebo osobně v Berušce.

 

Omluvy:

Omlouvejte prosím nepřítomnost svého dítěte den předem na e-mailu: domecekberuska@gmail.com. Neomluvený den není možno nahradit.