BERUŠČIN DOMEČEK

je pro děti, které už zvládnou strávit nějaký čas bez rodičů ve skupince vrstevníků (zpravidla od 2 do 4 roků).

 

Našim cílem je pomoci dětem pozvolna a bez stresu přejít z domácího prostředí mezi vrstevníky. Dětský kolektiv je pro dítě okolo dvou let velmi inspirující a potřebný. Pomáhá mu poznávat svět, dává mu prostor uplatnit své dosavadní zkušenosti a získávat nové. Dítě se zde učí komunikovat s dalšími dětmi, prosadit se, ale i přizpůsobit se ostatním.

Sekundárním cílem je umožnit rodičům umístit dítě do zařízení, kde o ně bude postaráno po dobu, kterou potřebují např. k vyřizování nejrůznějších záležitostí.

Děti, které přijímáme do Domečku, musí být schopné zvládnout pobyt bez doprovodu rodiče (zpočátku umožňujeme adaptační režim) a mít základní sociální a výchovné předpoklady pro pobyt v kolektivu dětí. CPR Veselá beruška si vyhrazuje právo nepřijmout děti, které tuto podmínku nebudou splňovat.

V pravidelných činnostech se zaměřujeme na rozvoj smyslového vnímání, orientace, řeči, paměti, hrubé i jemné motoriky, a jejich vzájemné koordinace.

 

Pravidelně se opakující činnosti zahrnují:

- zpěv a recitaci (vybíráme z tvorby našich předních autorů pro děti, z lidové tvorby, i z publikací zaměřených na rozvoj řeči)

- pohybové aktivity (cvičení, tanečky)

- tvořivé činnosti (výroba jednoduchých dekorací, ale také nácvik správného držení tužky, stříhání, lepení, malování štětcem)

 

Děti jsou zařazeny do skupiny s počtem max.12 dětí, kterou vedou 2 zkušené lektorky

Ctíme respektující výchovu.

 

Dopolední  režim (časy jsou orientační)

8,00 – 8,45 příchod dětí, volná hra v herně, skupinové aktivity s lektorkou (puzzle, pexeso..)

8,45 – 9,15 přivítání a navození tématu, povídání, písničky, básničky, hry k danému tématu

9,15 – 9,45 pohybové hry, cvičení na nářadí, tanečky

9,45 – 10,15 hygiena, svačina

10,15 – 10,45 výtvarná a tvořivá činnost k tématu

10,45 – 11,15 četba, relaxace, volná hra v herně

11,15 – 12,00 vycházka nebo pobyt venku na průlezkách a pískovišti, venkovní hry, odchod dětí

Odpolední režim

12:00-12:30 – oběd (vlastní)

12:30-14:30 – odpolední klid na lůžku (čtení nebo sledování pohádky, spánek)

14:30-15:00 – probuzení, odpolední herna

15:00-15:15 – vyzvednutí

 

Po příchodu dětí (do 8:45 hod) pomohou rodiče s jejich převlékáním a přezouváním a uloží náhradní oblečení dítěte a svačinu do označeného košíku. Rodič předá dítě přímo lektorce.

Od 11,45 do 12,00 a od 15:00 do 15:15 si mohou rodiče dítě vyzvednout. Prosíme o dodržení doby odchodu. Odlišné termíny příchodů a odchodů je nutné dohodnout předem s lektorkami.

 

V případě opakovaných pozdních vyzvednutí dítěte bude rodiči naúčtována hodinová sazba lektorky.

 

S sebou děti potřebují:

 

Na oblečení: pohodlné oblečení pro pobyt v herně a cvičebně, přezůvky, náhradní oblečení v tašce, zástěrku nebo bryndák k jídlu (pokud je to nutné), kapesníky, příp. pleny a vlhčené ubrousky.

K jídlu: svačinku dle uvážení rodičů, nápoj, případně oběd, odpolední svačinu

Na odpoledne: pyžamo, polštář, deku, ostatní zajistí Beruška (lůžko, podložka, prostěradlo)

 

Cena kroužku 150,-Kč/celý den, 100,-Kč/dopoledne – pro obyvatele Černé Hory dotovaná cena, pro ostatní 200,-Kč celý den, 120 Kč/dopoledne.
 

Dítě se přihlašuje na celý měsíc, lze domluvit jen některé dny v týdnu, kdy bude dítě Domeček navštěvovat. Přihlášení je buď na dopoledne (4hod) nebo na celý den 7,5 hod, nelze přihlásit dítě jen např. na 2 hodiny případně jen na odpoledne. V případě volné kapacity lze dítě přihlásit i jednorázově.

Platba za jednorázové vstupy je pro obyvatele Černé Hory i pro ostatní stejná, a sice 140,-Kč/dopoledne a 210,-Kč/celý den.

 

Platba:

Účast v dalším měsíci je nutné lektorce nahlásit do 25. dne předchozího měsíce. Prodlužování nahlášení docházky není automatické, vždy je nutné čekat na potvrzení o přijetí. Úhrada „domečkovného“ se platí na začátku každého měsíce předem za celý měsíc dle nahlášené docházky dítěte a to do 5tého dne (př. květen se platí do 5.5, červen do 5.6 atd.). Platba může proběhnout v hotovosti nebo převodem na účet č. 2900591191/2010, Fio banka, a.s., do zprávy pro příjemce je nutné uvézt „Beruščin domeček + jméno dítěte + měsíc“, na který je „domečkovné“ hrazeno“

„Domečkovné“ nelze vrátit, v případě dlouhodobé nemoci je možná individuální domluva na převod hodin do dalších měsíců.

Beruščin domeček může navštěvovat pouze zdravé dítě. Jakoukoliv změnu ve zdravotním stavu oznamte vedoucí Beruščina domečku. CPR Veselá beruška si vyhrazuje právo nemocné dítě do Beruščina domečku nepřijmout.

 

Přihlášky:

Přihlášky přijímáme na e-mailu: domecekberuska@gmail.com nebo osobně v Berušce

 

Omluvy:

Na tel. 774 972 709 (Jana Horáčková – vedoucí lektorka) omlouvejte také nepřítomnost svého dítěte nejpozději den předem, v nejnutnějším případě do 8 hodin dne docházky, volné místo můžeme nabídnout náhradníkům. Neomluvený den není možno nahradit.