FOTO TRANSFER

11.05.2017 17:00

Osvojte si techniku foto transfer, kdy přeneseme fotku na plátno a vytvoříme tak foto obraz, který si odnesete domů. Kurz povede Jitka Coufalová . S sebou si vezměte fotografii, co chcete přenést v elektronické podobě (USB, nebo dopředu poslat emailem). cena workshopu 100 - 120,- Kč dle přihlášených účastníků. Na kurz je nutno se přihlásit předem do 8.5.2017 (kapacita účastníků je omezena).