Milí příznivci Veselé berušky,


 

 vítejte v roce 2022. Doufáme, že tento rok bude plný, těch příjemných, překvapení. Že budeme obklopeni radostí, smíchem a nadějí na lepší zítřky. Budeme se o to spolu s Vámi snažit. Přejeme Vám všem zdraví, lásku a spokojené schvíle s vašimi nejbližsími! Budeme se těšit na vaše v návštěvy v Berušce!

 
 
        
 
 


 

10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BERUŠKY A JEJÍ SOUČASNÉ FUNGOVÁNÍ


VZNIK BERUŠKY 
Na jaře roku 2009 se šest žen - jmenovitě Andrea Forberger, Gabriela Tomíčková, Jitka Makovcová, Sabina Šimčáková, dále pak Anna Vrbková a Simona Hobzová -  rozhodlo vytvořit prostor pro podporu vývoje svých a dalších dětí, prostor pro setkávání se maminek a vzájemné sdílení. Otestovaly prostřednictvím pediatrické ambulance zájem dalších maminek. Výsledky tohoto malého průzkumu je přesvědčily, že jsou na správné cestě. S tímto vědomím již nebylo těžké sepsat projektový záměr, ani vyjednávat a přesvědčovat vedení městyse Černá Hora i další osoby. Tvůrčí energie a spousta věcných i peněžitých darů jim pomohly připravit prostory, které brzo po zrodu myšlenky již vítaly první cvičence od 3 měsíců věku, maminky v těhotenství i po porodu. První program doplnily přednášky na zajímavá témata. Beruška se svým programem od počátku profilovala jako rodinné komunitní centrum. Jeho budováním se i z týmu nadšenců stala krásná a silná komunita. 

HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI BERUŠKY 
Hlavním cílem činnosti Berušky je a bylo poskytovat občanům Černé Hory a okolí prostor pro vzájemné setkávání členů a návštěvníků, komunikaci, výměnu zkušeností, hru a vzdělávání dětí, vzdělávání dospělých, kulturu, krátkodobé hlídání dětí a také kroužky pro děti předškolního a školního věku. Díky dobré spolupráci s městysem Černá Hora disponuje Beruška nadstandardními a kvalitně vybavenými prostory, které rok od roku každé vedení Berušky zlepšuje. 

FINANCOVÁNÍ BERUŠKY 
Centrum pro rodinu Veselá beruška je nezisková organizace. Celý provoz, vybavení a programy Berušky jsou financovány ze získaných projektů a darů. Každý rok píše vedení Berušky projekty o finanční podporu adresované městysi Černá Hora, Jihomoravskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí, nadacím a různým organizacím. Snahou Berušky je také zvyšovat podíl samofinancování z vlastních zdrojů (kurzovné, dobrovolné příspěvky atd.) Pokud tedy máte ve svém okolí někoho, kdo by měl zájem finančně či hmotným darem podpořit činnost Berušky, tak ho prosím zkuste oslovit. Vedení Berušky za to bude velmi vděčné. 

VEDENÍ BERUŠKY 
Hlavní vedení Berušky zajišťuje Výbor, který se nyní sestává z pěti členů. Členové Výboru jsou voleni 1x za rok (vždy v červnu) na výroční členské schůzi všemi členy Berušky. Jedná se o dobrovolnické funkce. Členové výboru plánují a organizující veškerou činnost Berušky – jako např. programy pro děti i rodiče, tradiční i příležitostné akce. Dále řídí, plánuje, kontroluje a koordinuje veškerou činnost centra. Náplně pozic členů výboru jsou velmi rozsáhlé a časově náročné. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LIDÉ V BERUŠCE 
Nejdůležitějšími lidmi jsou členové Berušky, její návštěvníci (děti a jejich rodiče) a všichni dobrovolníci. Aktivní rodiče i dobrovolníci zajišťují vedení kroužků nebo pomáhají s organizací akcí, zajištěním občerstvení, úklidem atd. Všichni dobrovolníci odvádějí velký kus práce bez nároku na honorář. Bez těchto lidí by Beruška nemohla fungovat a velké akce typu Karneval, Dětský den či Adventní kavárna a další by se nemohly uskutečnit. 

DOBROVOLNICTVÍ V BERUŠCE 
Bohužel v posledních letech dobrovolníků i aktivních rodičů velmi ubývá, proto bychom Vás a Vaše známé, přátele i rodinu chtěli oslovit a požádat o pomoc při organizaci běžného chodu Berušky a také při připravě velkých akcí, které Beruška pořádá. Našim cílem je zajistit chod pro stávající návštěvníky, ale také pro budoucí návštěvníky centra. 
Dveře Berušky jsou otevřeny pro všechny. Všechny nové členy i aktivní rodiče uvítáme s velkým nadšením. 

Obrovské poděkování patří také Všem bývalým i současným ženám, které se podílely na vzniku, vedení a rozvoji Berušky.

 

Děkujeme za podporu: 

  

        

 

AKTUÁLNĚ

 
- 9.4. - Herna s Montessori
- 12.4. - Beruščiny narozeniny
- 15.4. - Italská móda KAMBI Style
- 16.4. - Herna s tvořením
- 18.4. - 2. Kurz práce v ES POHODA
- 19.4. - Velikonoční prázdniny
- 22.4. - Velikonoční prázdnin

PŘIPRAVUJEME

4.1. 15:30 – 17:30 Novornoční hernička

Přijďte se s dětmi podívat, jaké dárky nechal Ježíšek pod stromečkem v Berušce J

11.1. 15:30 – 17:00 Hernička s Montessori dílnou

Pro děti od 18 měsíců do 5 let, kdy se seznámí s pomůckami pro praktický život a aktivitami podle principů Montessori pedagogiky. Dílnu pro Vás připraví Jana Širůčková a příspěvek je 50 kč za dítě. Na tuto herničku není nutné přihlášení předem.

14.1. 8:30 – 11:00 a 14:30 – 16:30 Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat a zapsat své děti do kroužků.

21.1. 16:00 - 18:00 Klub „Tvoř a sdílej“

Rádi tvoříte a chybí vám doma potřebný klid?

Chcete si jen tak v klidu posedět a vypít si teplou kávu nebo čaj?

Nechte děti doma s tatínkem, babičkou či dědečkem a přijďte mezi nás. Nabízíme vám prostor, kde můžete v klidu tvořit a vyrábět, co vás baví nebo jen tak relaxovat .můžete se také učit jedna od druhé a sdílet své dovednosti v kruhu žen. Materiál mějte vlastní, případně se dají použít "beruščí" zásoby po domluvě.

25.1. 15:30 – 17:00 Herna s „deskovkami“

Přijďte se svými dětmi (3-5 roků) navštívit herničku a seznámit se s deskovými hrami pro nejmenší děti. Příspěvek za dítě je 50 Kč a aktivitu pro Vás nachystá Eliška Kašparidesová. Na tuto herničku není nutné přihlášení předem.

8.2. 15:30 – 17:00 Hernička s Montessori dílnou

Pro děti od 18 měsíců do 5 let, kdy se seznámí s pomůckami pro praktický život a aktivitami podle principů Montessori pedagogiky. Dílnu pro Vás připraví Jana Širůčková a příspěvek je 50 kč za dítě. Na tuto herničku není nutné přihlášení předem.